Activiteitencontacten

Biljarten
Arie van den Burg 06-25237248
Website : www.bv-puyckendam.nl
Bingo
Elly Duivenvoorden 0252-374182
Bloemschikken
Marleen Straathof 06-11434143
Bridgeclub De Schelft
Annemarie de Winter 06-40160857
Bridgeclub Het Juiste Bod
Sjaak Geerlings 06-22559225
Gymnastiek
Eveline Anthonissen 06-30572591
Handwerken
Trix Spaans – Lardé 0252-370369
Tini Midiri 06-40752409
Handwerken
Joke Berkhout 06-24687847
Klaverjassen dinsdag
Wim van Haarlem 0252-376389
Line-dance
Hans Slootbeek 0252-374259
Open Maaltijd
Joke Berkhout 06-24687847
Schilderen woensdag
Jan Lut 0252-373072
Sjoelen
Joke Berkhout 06-24687847
Yoga
Jeannette Grootendorst – Nijhuis 06-51309560