Voor wie

    SOP Stichting Ontmoetingscentrum Puykendam is een voorziening voor alle bewoners van Puyckendam en de Victorwijk, maar ook daarbuiten.

    SOP is breed van opzet: dus voor alle leeftijden, alle gezindten, alle niet-commerciële clubs en verenigingen.

    SOP is daarvoor afhankelijk van de inkomsten van bar en zaalhuur en de inzet van vele vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is er geen bestaansrecht voor Puyckendam.

    SOP werkt nauw samen met de KBO Noordwijkerhout, de grootste gebruiker van het welzijnscentrum.