27-04-20220 - Onderscheiding Arie van den Burg

Arie van den Burg is de dag voor Koningsdag onderscheiden door burgemeester Wendy Verkley als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor al zijn vrijwiligerswerkzaamheden.

De heer A.H. (Arie) van den Burg (Noordwijkerhout)

Van 1986 – 2005 was de heer Van den Burg werkzaam bij Woningstichting Sint Antonius van Padua, waaronder ook de Stichting Bejaardenhuisvesting Puyckendam viel, later SBH-Wonen.

Ook na zijn pensionering in 2005 bleef u actief bij Stichting Bejaardenhuisvesting Puyckendam, SBH-Wonen, maar nu als vrijwilliger. Hij is ondersteuner van de bewoners in de ruimste zin van het woord en is bij vele activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeenschap van Puyckendam betrokken.

Vanaf 1975 materiaalcommissaris, algemeen lid en later secretaris van de Biljartvereniging Puyckendam. Daarnaast verzorgt hij sinds 1975 4 keer per jaar de uitgifte van het clubblad.

Van 1975 – 1999 bestuurs- en commissielid van de Ren- en Toervereniging Bollenstreek, van 1975-1980 was hij 2e secretaris en van 1980-1999 was hij ook penningmeester.

Van 1988 – 2016 bestuurslid van Hengelsportvereniging De Arnoud. De heer Van den Burg was redacteur van het clubblad, zorgde voor de verspreiding van het clubblad, was secretaris van de oudercommissie en lid van de wedstrijdcommissie senioren.

Vanaf 2006 vrijwilliger bij Vriendendienst Duin en Bollenstreek. Al meer dan 15 jaar is de heer Van den Burg maatje voor iemand met een psychiatrische achtergrond via het Maatjesproject van GGZ Rivierduinen.

De heer Van den Burg werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.