23-06-2022 - Voorzittershamer SOP naar Chris de Jong

Tijdens een bijeenkomst van vrijwilligers van de SOP (Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam), heeft het SOP-bestuur de nieuwe voorzitter voorgesteld.

Bert Volkerijk gaf de voorzittershamer door aan Chris de Jong. Voorafgaand aan dit officiële moment, wilde Volkerijk nog even stilstaan bij het overlijden van Mieke van den Berg op 3 juni jongstleden; een vrijwilligster die zich bijna zes jaar, belangeloos en met hart en ziel voor de SOP inzette. Na een minuut stilte, dankte Volkerijk de aanwezigen en kondigde hij zijn vertrek aan. “De eerste bestuursvergadering die ik als voorzitter leidde, was op 20 april 2018 en vandaag, 23 juni, leidde ik mijn laatste. Ik heb geprobeerd van betekenis te zijn voor de SOP en ik vind dat ik daarin deels ben geslaagd. De voornaamste reden dat ik stop, is dat ik op 5 juli 75 hoop te worden: een mooie gelegenheid om mijn werkzaamheden neer te leggen. Gelukkig hebben we als bestuur een opvolger gevonden en daar mogen we heel blij mee zijn, want mensen die als voorzitter een verantwoordelijke vrijwilligerstaak op zich wil nemen, zijn dun gezaaid.”

De Jong, die tien jaar diende als marinier en sinds kort is gepensioneerd na 38 jaar werkzaam te zijn geweest in het gevangeniswezen, heeft er zin in: “Na 48 jaar de samenleving te hebben gediend wil ik nu de Noordwijkerhoutse samenleving dienen. Ik heb heel veel waardering voor mensen die zich vrijwillig inzetten. Zonder hen kunnen ook wij als SOP niet bestaan! Ik zal regelmatig mijn neus laten zien hier in het gebouw om jullie te leren kennen en sta open voor jullie suggesties!” Voor de scheidend voorzitter was er een mooie bos bloemen en een VVV-bon.